Menu

Velkommen til en skole

med høj faglighed og klare værdier!

 

Som det er fremgået af dagspressen, har vi netop offentliggjort vores køb af Rømersvej 3 i Bolbro. Det betyder, at vi fra skolestart i august starter op i nye fantastiske rammer, som vil danne afsæt for dannelse, læring og trivsel.

Vi glæder os meget til at tage vores nye skolemiljø i brug og ser frem til at vise vores nye bygninger frem. Derfor vil vi gerne invitere alle interesserede til en rundvisning på vores nye lokalitet.

 

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig. Du/I skal blot møde op:

 
Lørdag d. 5/5
Kl. 10.30-12.00

 

På gensyn

 

 

Lars Bendix

Skoleleder